Persondata
Ifølge persondataloven har Madplan ApS, som du handler med, samt databehandleren Bestilmad.nu ApS pligt til at oplyse dig om hvilke typer af personoplysninger, der behandles, og med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Når du handler gennem Bestilmad.nu, bliver følgende personlige oplysninger registreret:
Bestillers navn, e-mail adresse, password, bestillingstidspunkt, leveringstidspunkt, mobilnummer samt navnet på modtageren af det bestilte produkt.
Skolen og Bestilmad.nu ApS behandler oplysningerne om dig og dit/ dine børn med det formål at levere produktet til eleven. Behandlingen består i kundeadministration.
Dit telefonnummer og password benyttes endvidere af dig til login ved bestilling.

Alle oplysninger, som registreres for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til
persondataloven. Af hensyn til lovkrav, opbevares oplysningerne i 5 år.
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Madplan ApS modtager en kopi af kvitteringerne og opbevarer kun disse, så længe det er nødvendigt i forhold til administration og håndtering af varekøbet i forbindelse med købet.
Oplysningerne vil ikke blive videregivet til 3. part.

I henhold til persondataloven har du ret til at få indsigt i og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan henvende dig til Madplan ApS og BestilMad.nu ApS for at anmode om dette, så det sker på et korrekt grundlag.
Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Den dataansvarlige er:
BestilMad.nu ApS
Brobjergvej 2
8250 Egå
E-mail: claus@bernobox.dk
Hvis du ønsker at klage over skolen eller BestilMad.nu ApS ’s behandling af dine personoplysninger,
kan du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K

Vores privatlivspolitik evaluerer og opdateres løbende. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.